$nbsp;

X

Mẫu Website sở hữu trí tuệ Witip

Cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia. Do đó, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa và trở thành điều kiện tiên quyết mỗi doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Xuất phát từ nhu cầu trên cũng như nhu cầu tư vấn của khách hàng trong và ngoài nước ngày càng mở rộng,Witip đã có nhiều năm kinh nghiệm và đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã quyết định thành lập Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Witip Việt Nam. Qua những công việc, dự án cụ thể mà các đối tác tin tưởng giao cho Witip thực hiện sứ mệnh quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quan trọng nhất, đó là tài sản trí tuệ, luôn được các đối tác đánh giá cao trong quá trình hợp tác.

witip copy

Đặt mua với mẫu giao diện này