$nbsp;

X

Màu sắc trong thiết kế logo có quan trọng không?